پترو کیان ایرانیان :: تامین و توزیع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی

مدیر موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران: وزارت نفت تنها سازمان دارای میراث صنعتی است