پترو کیان ایرانیان :: تامین و توزیع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی

صنعت نفت در ایجاد زیرساخت‎های توسعه‎ای عملکرد مطلوبی داشته است