پترو کیان ایرانیان :: تامین و توزیع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مراکز پژوهشی بومی را تقویت می‌کند