پترو کیان ایرانیان :: تامین و توزیع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی

ایران آماده افزایش صادرات گاز به ارمنستان است