پترو کیان ایرانیان :: تامین و توزیع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی

ترانسمیتر

ترانسمیتر : تجهیزی که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده و آن را به مکانی دورتر مثله اتاق کنترل انتقال دهد. 

ترانسمیتر صنعتی : ابزاری است که برای اندازه گیری کیفیت ها و پارامترهای مختلف نظیر: دما, فشار, رطوبت , سطح مایعات , فلو گازهای محیطی و مواردی از این دست استفاده میگردند و مقادیر اندازه گیری شده را به صورت جریان الکتریکی استاندارد در بازه 4 تا 20 میلی آمپر روی یک زوج سیم ارسال مینمایند .